Philips in de oorlogsjaren "Zij die voor ons vaderland sneuvelden"

1940 - 1944

Een overzicht van het verzet door Philipspersoneel in Eindhoven
Dit overzicht is nooit compleet, we doen ons best maar uw hulp is welkom.

Overzicht gevallen philips-medewerkers en medewerksters 

Eerst een overzicht omgekomen bij verdediging Nederland in mei dagen 1940

 Daaronder alle Philips personen omgekomen tijdens de oorlog en bombardementen.

Philips in de oorlogsjaren "Zij die voor ons vaderland sneuvelden"

Op de nacht van 9 op 10 mei, werd Nederland toch aangevallen door het Duitse leger. 

Veel personeelsleden van Philips waren al eerder als dienstplichtigen of als reserveofficier, tijdens de mobilisatie opgeroepen om voorbereid te zijn om het land te verdedigen.
Bij het verzet tegen de Duitsers in de meidagen van 1940 vielen aan Nederlandse zijde zo'n 2200 doden en er waren ongeveer 7000 gewonden. Bij Philips zijn zo'n 20 tal of meer medewerkers, in de eerste oorlogsdagen als militair gesneuveld. Eindhoven telde zo'n 61 omgekomen militairen.

In het verzet, tijdens de bezettingsjaren zijn zo’n 30 tot 40 Philips medewerkers omgekomen. In Eindhoven zijn zo'n 70 verzetspersonen, gesneuveld. volgens de  site stichting18september.nl 

Meer dan 500 Eindhovense verzetsmensen hebben de bezetting overleefd.

Het verzet had al de eerste slachtoffers in 1940, helaas zullen nog vele Philips mensen in de bezettingsjaren volgen. Hieronder een overzicht van omgekomen personen die we hebben kunnen achterhalen in Eindhoven.  
In de namenlijst een overzicht van het illegale verzet in Eindhoven, lees de 180 Eindhovense verzetsverhalen.

Voorjaar 2024


Hierboven een overzicht gepubliceerd in het Philips blad "in en om de Philipsfabrieken" augustus 1940 en hieronder het juli nummer.
Met dank aan het archief van Frans Dekkers


J.N. Aarts 09-02-1917
J.kroll 30-04-1904
C.Nouwens 15-05-1906
G.A. Trines 02-09-1903
P.H.G. van Asch 12-05-1908* (niet in lijst Ehv)
J.H. Baghus 21-09-1907 
F. Braam 21-06-1907
G.J.M. Preusting 21-04-1910
W.M. J. Wories 01-08-1911
A.G. Vester 12-09-1911
H. v.d. Waals 29-03-1914
H.C.W. Koolen 28-09-1920
J.M. de Vos 01-12-1918
W.Kox 01-10-1920
Namenlijst https://www.dse.nl/~herinnerudenamen/Naam.htm

Verzet 1940 - 1945

18 september 1946 publiceerde Philips in de Vrije Philipskoerier een overzicht van medewerkers die omgekomen tijdens hun verzet in de oorlogsjaren
Beschikbaar gesteld door Frans Dekkers
Opvallend is hoe weinig informatie in die jaren nog bekend was over de omstandigheden hoe de verzetsmensen overleden zijn.


Van alle Philips personen hierboven worden de teksten hieronder weergegeven. Zoals de situatie was in 1947.
Nadien is veel meer bekend geworden over hun situatie.

Iman Jacob van den Bosch

I. J. van den Bosch, geb. mei 1891. Werd 18 oktober 1944 in het Noorden gearresteerd en reeds op 28 oktober gefusilleerd.
De heer van den Bosch was hoofd van het Nationaal Steunfonds (N.S.F.) in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe Overijssel en Gelderland. Dit werk verrichtte hij vanaf de oprichting plm. 1940. Verder was hij adviseur van de Delta groep in Groningen.
Lees het verhaal over de Bankier van het verzet

Rien van Bruggen 

M. C. van Bruggen,  geb. 13-6-1901 te Tilburg. Werd 9-7-44 in zijn huis door de S.D. gearresteerd en overgebracht naar Vught, waar hij op 19-8-1944 volgens het daar gevonden Sterbebuch gefusilleerd is. Van Bruggen verrichtte spionagewerk, verleende hulp aan joden en onderduikers en transporteerde via zijn huis minstens 250 piloten. Als chemicus vervaardigde hij verder veel brandbommen en ander materiaal. Hij laat een vrouw en twee minderjarige zoons na.

Jan van Buuren

J. van Buuren. Geb. 29-10-1906 te Haarlem. Werd 1 oktober 1943 door de S.D. gearresteerd in het Philipsbedrijf. Hij was elektronicus bij Philips en lid van het verzet
Via Scheveningen werd hij naar Duitsland getransporteerd, waar hij in verschillende concentratiekampen verbleef, o.a. in Buchenwald, Natzweiler, Dachau en Gröditz. Van Gröditz werd hij op ziekentransport gesteld op 18 April 1945. Vanaf die datum ontbreekt elk spoor. Is echter vermoedelijk op deze tocht overleden. Van Buuren werd gearresteerd in verband met het vervaardigen van een geheime zender. Laat een vrouw en minderjarig zoontje achter.

M. F. Elkerbout

M. F. Elkerbout, Marten Frans
Geb. 15-2-1897 te Den Haag. 19-5-1944 door de S.D. gearresteerd in het Philipsbedrijf en overgebracht naar Haaren. In September overgebracht naar Vught en aldaar op 5 September gefusilleerd. Elkerhout werd gearresteerd in verband met spionage en het helpen van onderduikers door hen te voorzien van bonkaarten etc. etc. Laat een vrouw en twee meerderjarige zoons achter. Werkzaam bij Philips.

C. G. A. Gehrels.

C. G. A. Gehrels, Geb. 20-6-1906 te Haarlemmermeer. 22-7-1943 in zijn huis gearresteerd en via politiebureau Eindhoven, waar hij hevig gemarteld werd, is hij overgebracht naar Haaren; vandaar naar Vught en 5-9-1944 op transport gesteld naar Oraniënburg en vermoedelijk einde maart 1945 in kamp Dora overleden.
Hij stichtte het z.g. verjaardagsfonds" (thans Gehrelsfonds) voor hulp aan de achtergebleven gezinnen van Engelandvaarders. Zijn arrestatie stond in verband met het leveren van politie en marechaussee-uniformen, welke gebruikt werden om het vervoer van neergekomen piloten met meer veiligheid te kunnen volbrengen. Verder werd door hem veel zendmateriaal verstrekt, bestemd voor geheime zendinstallaties. (Zie ook ons artikel ,,Hier Herrijzend Nederland".) Hij laat een vrouw en zes minderjarige kinderen na.

J. J. Goudkuil. 

J. J. Goudkuil, (Jo) Johannes Jacobus Geb. 22-1-1906 te Apeldoorn. Gearresteerd 4-2-1943 in zijn huis te Eindhoven. Via politiebureau naar Vught gebracht en vandaar in Mei 1943 naar Duitsland vervoerd. Via diverse kampen in Dachau aangekomen, waar hij 26-2-1945 is overleden. Hij verleende hulp aan joden, stencilde en verspreidde illegale lectuur o.a. Vrij Nederland. Werd tenslotte door een onderduiker verraden. Laat een vrouw en vier minderjarige kinderen achter. Beroep huisschilder maar was wel in dienst van Philips.
Zijn gezin woonde cornelis bloemaertstraat 3 eindhoven

C. H. G. Mellema

C. H. G. Mellema. (Cornelis Henri Gerart) Geb. 9-9-1895 te Groede. 25-7-1942 bij zijn ouders te Wassenaar gearresteerd, naar Haaren vervoerd en daar ter dood veroordeeld. Kreeg 13-7-1943 gratie en zijn straf werd veranderd in 15 jaar tuchthuis. Eind Aug. begin September 1943 overgebracht naar Rheinbach, vandaar in Januari 1944 naar tuchthuis Siegburg en daar vermoedelijk aan vlektyfus overleden. Mellema was leider van een verzetsorganisatie en technisch leider van berichtengroep. Hij werkte aan een geheime zender, welke van Eindhoven naar Wassenaar bij zijn ouders werd overgebracht waar verder aan deze zender gewerkt werd. Nadat door verraad huiszoeking was gedaan, werd veel bezwarend materiaal in beslag genomen. Hij laat een vrouw en 2 minderjarige zoons achter. Octrooi-technicus bij Philips

C. J. K. Hageman

Geboren op 16 juli 1916 te Teteringen
en overleden op 2 oktober 1944 te Raamsdonk. Was onderbaas op de Afdeling Productie I  van de Gloeilampenfabriek. Van hem is alleen bekend, dat hij op 20-10 1944 [was 2 okt.] door de Duiters werd vermoord.

Extra
Gehuwd met Johanna Neeltje Ossewaarde. Het echtpaar had twee kinderen. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot LO-Raamsdonksveer en LO-Breda onder de schuilnaam Cor. Toen zijn fiets werd gevorderd, nam hij de benen, omdat hij papieren bij zich had, die hij als koerier voor de LO-Breda van Breda naar Raamsdonkveer moest brengen. Tijdens zijn vluchtpoging is hij neergeschoten. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Raamsdonkveer. Drie dagen later bezweek hij daar aan zijn verwondingen. op 2 oktober 1944 Postuum is hem het Verzetsherdenkingskruis verleend.

P. C. J. van Boven

P. C. J. van Boven. 10-08-1919
Van Boven was controleur op de Radiobuizenfabriek. Lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
Hij werd door de Feldgendarmerie gearresteerd en op 1-10-1944 gefusilleerd.

Extra 
Op 7 augustus 1944 kreeg hij werk bij Philips. Net als zo veel anderen dacht hij door de gebeurtenissen op Dolle Dinsdag - 5 september 1944 - dat de bevrijding van Nederland voor de deur stond. Hij keerde naar Rotterdam terug, maar begaf zich opnieuw naar het Zuiden, toen zijn verwachtingen niet bewaarheid werden. Van Boven kwam in contact met Bernard Vlemminx. Begin oktober 1944 poogden zij samen door de Duitse linies naar het bevrijde Eindhoven te gaan. Zij werden echter door de Feldgendarmerie opgepakt, standrechtelijk ter dood veroordeeld en in de buurtschap Langenberg bij Boxtel gefusilleerd. Het lichaam van Van Boven werd de volgende dag - maandag 2 oktober 1944 - met een laag zand bedekt aangetroffen

J. C. Glaser

J. C. Glaser. (02-01- 1911 - 03-05-194) Aan het bevel van Christiaansen, waarbij reserve-officieren zich moesten melden heeft de heer Glaser geen gevolg gegeven. Na een jaar ondergedoken te zijn geweest werd hij op 06-07-1944 gearresteerd door Gestapo en na in verschillende concentratiekampen, te hebben doorgebracht, tenslotte op transport gesteld naar Duitsland. Een schip SS Cap Arcona, waarop zij werden vervoerd werd door de Duiters opzettelijk tot zinken gebracht. De heer Glaser liet hierbij het leven. Overleden op  03-05-1945.

J. Osterloh

J. Osterloh. (Jacobus ) Geb. 23-7-1904 te Amsterdam. 21-8-1943 in de wachtkamer van het station te Utrecht gearresteerd door de Gestapo. Opgesloten in Scheveningen en vandaar op 6-6-1944 naar Vught vervoerd. Op 5-9-1944 overgebracht naar kamp Oranienburg, op transport gesteld, waarheen onbekend. Volgens een onbekend persoon zou hij aan longontsteking overleden zijn. Bevestiging is echter nooit doorgekomen.
Overleden op 11 maart 1945 te Kdo. Leitmeritz, Flossenbürg

Osterloh werkte sedert begin 1942 illegaal en verzorgde als magazijnmeester bij de N.V. Philips de materiaalvoorziening van een illegale zendergroep. Bovendien had hij joden in huis. In 1942 werd bij hem in Eindhoven een huiszoeking gedaan. Osterloh werd tijdig gewaarschuwd en dook onder in Amsterdam. Hier kwam hij in aanraking met een andere illegale groep, waarvan de leider later een Gestapo-spion bleek te zijn. Door toedoen van deze werd Osterloh gearresteerd. Hij laat een vrouw en 3 minderjarige kinderen achter.

N. R. (Bob) de Leeuw

Bob de Leeuw, geb. 21-1-1905, was bij Philips Elektrotechnicus en afdelingschef op de Hollandsche Afdeling. Hij woont met zijn gezin Kievitlaan 3, Eindhoven.
Tijdens de Duitse bezetting is hij actief in het verzet, o.a. bij groep van Moorsel ofwel groep Mellema. Hij duikt onder als op 27 juli 1942 diverse van zijn Philips collega's door de S.D. gearresteerd worden. Deze zijn in de val gelopen en verraden door Anton van der Waals die een ware slachting onder Philips kader in 1942 aanricht.
Terwijl Bob zomer 1942 op de vlucht is naar Zwitserland /Engeland, is hij in Brussel door de Duitsers opgepakt. Gevangen gezet in de militaire gevangenis van Sint-Gillis Brussel van 19 aug 1942 tot 23 nov 1942. Hierna verplaatst naar Nederland en terecht gekomen in het Oranjehotel, Scheveningen, hij zit daar van 23 nov 1942 - 3 dec 1942. Hierna verplaatst naar Kamp Haaren in Noord-Brabant: 3 dec 1942 - 7 mei 1943.
Zijn veroordeling afgewacht in Kriegswehrmachtsgefängnis in de Gansstraat, Utrecht: 7 mei 1943 - 28 mei 1943. Mogelijk is hij tijdelijk weer terug geplaatst in Kamp Haaren, van 28 mei 1943 - 3 oktober 1943. Hierna tijdelijk enige weken in oktober 1943 terecht gekomen in Kamp Amersfoort, om hierna Nederland te verlaten en nooit meer terug te keren.
Bob is in mei 1943 veroordeeld tot Nacht und Nebel, een strafmaat die inhoudt dat hij spoorloos moet verdwijnen in de Duitse kampen, zonder dat de nabestaanden weten waar hij terecht is gekomen en of hij nog leeft.
Toch zijn enige gegevens bekend: In oktober 1943 wordt Nicolaas via Amersfoort naar concentratiekamp Natzweiler gezonden in de Franse Vogezen. Daar wordt Nicolaas aan het werk gezet in de granietmijnen, terwijl hij blootstaat aan allerlei mishandelingen. De voeding en medische zorg in het kamp schieten schromelijk te kort, zodat de gevangenen snel verzwakken. Als in 1944 de geallieerden optrekken wordt kamp Natzweiler ontruimd en de gevangenen in eerste instantie naar Dachau overgebracht. Bob de Leeuw komt op 6 september ‘44 in Dachau aan en al op 16 september ’44 wordt hij als onderdeel van een groep van 400 man overgebracht naar Barbe / Sportplatz (Haslach). Bob wordt vanuit het hoofdconcentratiekamp naar het buitenkamp in Haslach in het Zwarte Woud gezonden. Vanwege de toenemende geallieerde bombardementen in Duitsland worden daar tunnels in de steengroeve uitgegraven voor de verplaatsing van fabrieksinstallaties onder de grond. Uiteindelijk komt Bob, 16 februari 1945 terecht in het buitenkamp Vaihingen an der Enz, waar hij op 23 maart 1945 aan de gevolgen van uitputting, ondervoeding en onderkoeling bezwijkt. Nicolaas is 40 jaar geworden, laat een vrouw en dochter achter.

Na de oorlog diverse oproepen om informatie over zijn lot zoals in nr. 50
Lo-lkp juni 1945 (PDF) Zie ook bijlage op: en zie https://stichting18september.nl/slachtoffers/Nicolaas-Rudolphe-de-Leeuw/

foto © familie de Leeuw

H. E. R. O. Engels

H. E. R. O. (Henri) Engels. 13-09-1919 Hij was chemicus en assistent van het Chem. Lab. V. van Philips. Vlak voor de bevrijding van Eindhoven in september 1944 vertrok hij naar Nijmegen of Deventer. Daar sloot hij zich aan bij een illegale groep. In actie voor deze groep werd hij in december 1944 gearresteerd en op 10-4-1945 enkele dagen voor de bevrijding van de stad gefusilleerd.
Woonde Dommelhoefstraat 4
Meer info: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/harry-engels-batang-serangan-1919

H. J. Soes

H. J. Soes (Hermanus Johan). Geb. 20-11-1908 te Zaltbommel. Kantoorbediende bij Philips. Werd op 26-5-1944 in zijn huis, Lindenlaan 20 Eindhoven gearresteerd door leden van de N.S.B. Via Amersfoort en Vught op transport gesteld naar Duitsland waar hij in K.Z. Neuengamme op 11-1-1945 is overleden. Door verraad was bekend geworden, dat Soes onderduikers in huis verborgen hield, terwijl bij de huiszoeking diverse illegale lectuur gevonden werd. Laat een vrouw en een minderjarig kind achter.

Simon van Hapert

S. van Hapert (simon), Geb. 28-10-1887 te Eindhoven. 17-6-1944 met zijn dochter Johanna voor zijn zoon Jan, die de hand had in een overval op het distributiekantoor te Bladel, doch ondergedoken was, thuis (Woenselsestraat 409 Eindhoven) als gijzelaar gearresteerd. Beiden werden naar het S.D. Lager te Vught overgebracht en vandaar 6-9-1944 op transport gesteld naar Duitsland. De vader werd overgebracht naar Oraniënburg en de dochter naar Ravensbrück. De vader is 13-1-1945 in bovengenoemd kamp overleden, de dochter is in mei 1945 teruggekeerd. Van Hapert laat een vrouw met 5 meerder- en 2 minderjarige kinderen na. Werkzaam bij Philips.
Extra
Gearresteerd 17 juni 1944, op 28 juni 1944 van Politiebureau Eindhoven naar S.D. Lager in Vught overgebracht, vandaar 6 sept. op transport naar Sachsenhausen, nadien niets meer gehoord.

C. J. Haspels

C. J. (Kees) Haspels. Geb. 30-11-1907 te Rotterdam. 29-10 1941 in zijn huis Brugmanstraat 6 Eindhoven gearresteerd en via het politiebureau, Scheveningen, Amersfoort op transport naar Duitsland gesteld (Neuengamme), waar hij in januari 1943 is overleden. Gearresteerd in verband met het vervaardigen van een geheime zender. Bij huiszoeking werd een sleutel en een code gevonden. Laat een vrouw en 2 minderjarige kinderen achter. Beroep bij Philips was tekenaar.

 Hendrik van Hoeven.

H. J. van Hoeven. Geb. 17-10-1907 te Heeze. Werd 14-5 1944 bij de fam. de Koning te Heeze gearresteerd door de S.D. Via Eindhoven en Haaren naar Vught overgebracht, waar hij vermoedelijk op 19-8-1944 is gefusilleerd.
Zijn illegale werk bestond in het verzorgen van onderduikers en joden. Voorts was hij behulpzaam bij het plegen van overvallen op distributiebureau. Laat een vrouw en 2 minderjarige kinderen achter. Woonde Edelweisstraat 111 Eindhoven

R. L. Keizer. 

R. L. Keizer. (Reinder Lodewijk) Geb. 26-6-1905 te Den Helder. Keizer werd 14-5-1944 gearresteerd en overgebracht naar Haaren, 29-6-1944 op transport naar Vught, waar hij op 9-8-1944 werd gefusilleerd. Werd in verband met levering en in bezit hebben van verboden wapens gearresteerd. Werkte samen met de jongens van de Koning in Heeze (plegen van overvallen op distributiebureau, hulp aan onderduikers etc.). Werd op boerderij van de Koning te Heeze gearresteerd, gelijktijdig met Hoeven en de jongens de Koning. Laat een vrouw en 4 minderjarige kinderen achter. Werkte als Correspondent Commerciële Afdeling Philips.

Volledige verhaal:
https://www.nmkampvught.nl/media/0zyin0eo/keizer-reinder-lodewijk_portret-van-mijn-vader.pdf
Meer op: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/reinder-keizer-den-helder-1905

B. Zeehuizen / Bob Zeehuisen

B. Zeehuizen (waarschijnlijk Zeehuisen) was Philips controleur E.T.F. Hij overleed op 17-12-1943. Van hem is alleen bekend dat hij illegaal werk verrichtte, daardoor werd gearresteerd en gedood.
Extra:
Geboren  09-05-1919
Telegrafist
Overleden: 17-12-1943
Overlijdensplaats: Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland

E. O. Mettivier Meijer.

E. O. Mettivier Meijer. Mettivier Meijer was technisch-commercieel assistent op de Commerciële Afdeling. Van hem is alleen bekend dat hij op 4-9-1944 te Nijmegen werd gefusilleerd.

Volledige verhaal en veel meer informatie, klik op button

F. Lucassen

F. Lucassen. Geb. 12-3-1918 te Emmerik. Was als principieel arbeidsweigeraar reeds gedurende een jaar ondergedoken. Op 19-9-1944 wilde hij zich even naar buiten begeven. Op straat liepen enige landwachters; hij schrok hier zo van dat hij op de vlucht sloeg. Hierdoor vestigde hij de aandacht op zich. De landwacht die argwaan kreeg schoot op hem waardoor hij dodelijk werd getroffen. Laat een vrouw en 2 minderjarige kinderen achter.

Jhr. ir. M. Reuchlin

Jhr. ir. M. Reuchlin (Maarten) 3-2-1911 - vermoord op 17-11-1944. Kort voor de bevrijding van Eindhoven sleepten de Duitsers nog hals over kop de Philipsfabrieken leeg. Eén wagon was gevuld met belangrijke machine- en toestelonderdelen. Alhoewel een spoorwegbeambte er in geslaagd was de wagon op een zijspoor te zetten, bleek zij den volgenden dag toch verdwenen te zijn. Ir. Reuchlin toog avonds langs de spoorlijn op pad om de wagon te achterhalen, maar bij Deurne viel hij in handen van de Duitsers. Aanvankelijk overgebracht naar het politiebureau te Venlo werd hij op den avond van 15 November 1944 in de omgeving van het vliegveld aan de Hazunderweg door een nekschot gedood.

Louis Henri Maertens

L. H. Maertens.  Geb. 30-5-1896 te Den Haag. 26-8-1942 door de S.D. op zijn werk gearresteerd. Overgebracht naar Haaren werd hij door het Kriegsgericht veroordeeld tot 4 jaar tuchthuis. In het tuchthuis Siegburg (Duitsland) is hij vermoedelijk aan vlektyfus op 26-3-1945 overleden. Maertens werkte in Juli 1942 als marconist van een door hem gebouwde zender en werd in verband daarmee gearresteerd. Laat een vrouw en een meerderjarige zoon achter. 

Henk Streefkerk

Henk Streefkerk. Geb. 22-5-1919. Doodgeschoten te Eindhoven 13-9-1944. Was lid van de K.P. / PAN Probeerde met Frans Linders, Duitsers over te halen om zich krijgsgevangen te laten maken en hun wapens af te geven. 13-9-1944 zouden enige jonge Duitsers zich overgeven, ter plaatse aangekomen werd hij met een collega beschoten en dodelijk getroffen. Overleed dezelfde dag in het R.K. Binnenziekenhuis. Werkzaam als Radiotechnicus bij Philips

Ir. J.P. Heyboer / ir. Johan Heijboer

Ir. J.P. Heyboer (8-3-1912 - 14 april 1945) Gearresteerd januari 1945 te Amsterdam en daar gefusilleerd in april 1945. Ir. Heyboer was werkzaam voor een radiogroep (Amsterdamse geheime zender). Bovendien was hij verbindingsman van de 0.D. en werkzaam voor LO.
Werkzaam bij Philips en Reserve tweede luitenant van speciale diensten, Militaire Inlichtingendienst. 
Postuum is aan hem toegekend de onderscheiding: Bronzen Leeuw.
Woonde Guido Gezellestraat 16

Bij de sterrenwacht Dr. A.F. Philips Observatorium in Eindhoven hangt een houten plaquette en begeleidende tekst en foto ter ere van Ir. J.P. Heyboer.

J. W. den Turk. (Jan)

J. W. den Turk. (Jan) Geb. 29-10-1910 te Zaandam. Hij werd 22-10-1941 gearresteerd en via de politiebureau Eindhoven, Den Bosch en Scheveningen overgebracht naar Borkum. Overleden op 25 april 1943 te Wolfenbüttel, Stadtkreis Wolfenbüttel, Duitsland. Arrestatie geschiedde op grond van vijandige uitdrukkingen in het openbaar en luisteren naar de Engelse zender.
Werkzaam bij Philips als Bedrijfseconoom

Mr. J. L. Hamming Jaap

Mr. J. L. Hamming Verrichtte gedurende de bezettingstijd veel illegaal werk en was o.a. zeer nauw betrokken bij de organisatie van de Eindhovense O.D. Nadat de Duitsers hem in het politieblad hadden gesignaleerd dook hij onmiddellijk onder. In maart 1944 werd hij echter gearresteerd in den trein van Den Haag naar Amsterdam en opgesloten in de Scheveningse strafgevangenis. Via Haaren werd hij op Dolle Dinsdag naar Vught overgebracht. Kwam tenslotte terecht achtereenvolgens in de concentratiekampen Oranienburg en Neuengamme. In November 1944 overleed hij in Engerhoven. De heer Hamming was advocaat en secretaris van de Philips directie. 

G. Bakker. Gerrit

G. Bakker. Gerrit (30-01-1921  - 8 april 1945) Woonadres in Eindhoven Eikenstraat 38.
Ongehuwd. Elektrotechnicus / radiotelegrafist bij Philips Nederland NV te Eindhoven. Ger. Bakker behoorde tot de radiodienst OD. Hij werd gefusilleerd.

Bakker werkte vanaf Dolle Dinsdag in een boerderij, in de polder ten noorden van het Groningse Uithuizermeeden met een geheime zender. Samen met anderen die op dat moment in de boerderij aanwezig waren, werd hij door Duitsers omsingeld en in een daaropvolgend vuurgevecht zwaar gewond. Werd tenslotte op 8 april 1945 gefusilleerd in de bossen nabij Norg en nabij de plek waar hij en anderen werden gefusilleerd en in een massagraf teruggevonden.
Zijn naam staat op een gedenkplaat Kerkbrink te Norg.
[De oorspronkelijk tekst van de PhilipsKoerier is hier op verzoek aangepast]

C. P. Blinkhof 

C. P. Blinkhof (Cornelis Pieter). 22-12-1914 13-04-1944 is op last van de S.D.-er Weber gearresteerd, omdat in zijn bureau, als bedrijfsassistent bij Philips, illegale couranten waren aangetroffen (Trouw). Overgebracht naar het concentratiekamp Vught, overleed hij aldaar op 13 April 1944.

W. A. van Zalingen

In Hongarije was Willem Adolf van Zalingen (05-07-1903 18-03-1945) belast met de verkooporganisatie van Philips, Als Directeur Philips te Budapest heeft hij verzetswerk verricht, volgens de Duitsers en september 1944 hem opgesloten in het concentratiekamp Dachau. Is daar ook 18 maart 1945 overleden.
Bron vrije Philips Koerier nr. 45 september 1945. 
Extra:
Hij is getrouwd met Hermina Cecilia Rijneke geboren 12 februari 1915. Zij trouwen op 13 oktober 1937, zij was toen 22 jaar oud. Juni 1940 krijgen samen in Budapest een zoon. In 1956 woont zij in Istanboel en is getrouwd dan met W. Jonker. Heeft dan de zonen Wim, Dolf, Frederik en Alexander van Zalingen

Verzetsnamen op de Eindhovense lijst van personen die zijn omgekomen:

https://stichting18september.nl/de-namenlijst/

28-07-1906 Beek, van Willem H. de Keyzerlaan 32 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

11-12-1910 Eilers Jan G. Boerhaavelaan 3 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

18-11-1906 Gielen Johannes C.W. Juliusstraat 7 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

28-04-1924 Kempen Pieter J.H. Plaggenstraat 18 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

10-12-1910 Verhoeven Petrus J. Bergen op Zoomstr. 104 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

Extra Philips personen 

Zover we hebben kunnen nagaan zijn deze personen niet vermeld in Philips publicaties

Harrie van Gestel 1918 - 1944

Harrie wordt geboren op 10 juni 1918 in Geldrop en werkt als machinebankwerker op de montageafdeling van Philips in Eindhoven. In 1943 wordt hij opgeroepen voor de Arbeitseinsatz in Duitsland, maar na een week keert hij terug en duikt vervolgens onder. Vanaf dat moment sluit hij zich aan bij het georganiseerde verzet onder de schuilnamen “Hendriks” en “De Leeren Jas”. Harrie verspreidt illegale bladen, verleent hulp bij het verbergen van onderduikers en geallieerde piloten en neemt als lid van Knokploeg Sint-Oedenrode deel aan gewapende overvallen op distributiekantoren om bonnen en levensmiddelen buit te maken. Hij heeft de leiding bij de grote overval op het distributiekantoor te Geldrop, in de nacht van 16 op 17 april 1944. Via het verzet en zijn werk bij Philips leert hij Annie kennen, met wie hij zich verlooft. Zij is de jongere zus van medeverzetsstrijder Hendrik van Hoeven uit Heeze.

Nadat de verzetsgroep vermoedelijk door een infiltrant van de Nederlandse SS is verraden, worden Hendrik en Harrie op 14 mei 1944 gearresteerd en naar SD-Polizeigefängnis Haaren gebracht. Na het verhoor dat met zware mishandeling gepaard gaat, worden ze ter dood veroordeeld en naar kamp Vught gebracht. Daar worden ze samen in de avond van 9 augustus 1944 op de fusilladeplaats geëxecuteerd. Harrie is 26 jaar geworden.
Bron: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/harrie-van-gestel-geldrop-1918

Jan Aarts

Jan Aarts 1899 - 1944

Jan wordt geboren op 7 april 1899 in Asten. Hij is getrouwd met Maria van der Heijden met wie hij zes kinderen heeft. Als Maria vroegtijdig komt te overlijden, huwt hij voor de tweede maal met Tonia Koolen, met wie hij nog een zoon heeft. Tonia is echter moeder voor alle kinderen en samen vormen ze een hecht gezin.

Wanneer de oorlog uitbreekt, woont Jan in Eindhoven aan de Wolvendijk en werkt als onderbaas in de gloeilampenfabriek van Philips. Jan heeft een actief, optimistisch karakter en is zeer vaderlandslievend. Ten tijde van de Duitse bezetting gaat Jan dan ook een actieve rol spelen in het verzet. Thuis houdt hij een radio onder de divan verstopt waarmee hij Radio Oranje beluistert.

Omdat er tijdens de oorlog aan vrijwel alles gebrek is, teelt Jan zelf koren, aardappelen en groenten in zijn eigen tuin; voor het malen van de koren gebruikt hij de motor van de wasmachine.

Op 18 september 1944 wordt Eindhoven bevrijd. De volgende ochtend wordt Jan opgezocht door ene meneer Van Vechel, functionaris van het Nederlandse leger, die Jan overhaalt om in dienst te gaan. Jan, gedreven als hij is, stemt onmiddellijk toe en vertrekt in de middag met zijn gezin naar het meldingsbureau op het station. Omdat hij daar de nacht zou blijven, vraagt hij zijn kinderen of ze thuis eten kunnen halen. Nadat zoon Harrie zijn vader boterhammen en pannenkoeken van aardappelmeel heeft gebracht, maant Jan hem vlug terug naar huis te gaan, omdat de Duitsers een bombardement hebben aangekondigd. “En zeg maar dat ik ook kom”, zegt hij nog.

Als het bombardement begint, is Harrie nog maar bij de tuin van Antoon Philips als hij moet schuilen. Terwijl de scherven om zijn oren vliegen, springt hij weer op de fiets en keert terug naar huis. Ook Jan besluit ondanks alle waarschuwingen het bombardement in de kelder van het station niet af te wachten. Samen met buurgenoot Jan Sleddens lopen ze langs de loslijn van het spoor naar huis. Als het bombardement in alle hevigheid losbarst, duiken ze in een sloot. Daar wordt Jan door een voltreffer op slag gedood. Jan Sleddens raakt zwaargewond. Het station dat ze hadden verlaten in de verwachting dat het elders veiliger zou zijn, was in het bombardement niet geraakt.

Zijn familie wacht nog de hele nacht op de terugkeer van Jan. Als ze vanuit de woonkamer de rode gloed boven de stad zien, vrezen ze dat Jan daar niet meer levend vandaan komt. Later de volgende dag, na een vruchteloze zoektocht langs de ziekenhuizen en tijdelijke hospitalen, komt de pastoor hen thuis mededelen dat Jan op 19 september was overleden. Jan, een van de 277 Eindhovenaren die bij het bombardement zijn omgekomen, is 45 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nationaal Ereveld in Loenen.
Bron: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-aarts-asten-1899

Piet van Riel  1908 - 1944 

Piet werkte als perser bij de
Philitefabriek van Philips.
Piet (19 januari 1908 en gesneuveld op 19 september 1944 )heeft als militaire soldaat, korte tijd vast gezeten in een krijgsgevangenenkamp en in juni 1940 vrijgelaten. Zijn onderdrukking toen door de Duitsers heeft bij oom Piet flinke haatgevoelens
gekweekt. Toen hij weer thuis was en bij Philips werkte, is hij bij het verzet gegaan.
Wat hij daar precies deed, ben ik nooit aan de weet gekomen. Het schijnt dat het iets te maken had met voedselbonnen voor onderduikers ……..”
 
Een speurtocht naar het verzetsverleden van Piet om aan de weet te komen, wat zijn
activiteiten daarbij precies waren, gaf geen uitsluitsel. Er bestaat daarover geen enkele informatie in de archieven. [De lotgevallen van Piet wordt beschreven bij de P.A.N.] Eigenlijk is dit wel logisch, omdat verzet plegen in
het geheim gebeurde, men vaak gebruik maakte van schuilnamen en bij het beschrijven van verzetsgroepen beperkte men zich vaak tot vermelding van de
namen van leidinggevenden.
Meteen bij de bevrijding van Eindhoven is oom Piet direct meegegaan met de stoottroepen Commando Brabant. Ze zijn daags nadien het Leenderbos tussen
Valkenswaard en Leende gaan zuiveren van achtergebleven Duitse militairen. Daarbij is hij overleden.
Hij is omgekomen op een motor op weg naar Leenderbossen.

Volledige verhaal op: 

Marius Ouborg 1921 - 1945

Marius wordt geboren op 23 september 1921 in Den Haag en woont in Eindhoven, waar hij werkzaam is als assistent-accountant bij Philips. Als hij wordt opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, de verplichte tewerkstelling in Duitsland, besluit hij onder te duiken in Bladel. Via de boeren daar sluit hij zich aan bij de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) die met name daar actief is in het verbergen en naar de grens brengen van neergestorte geallieerde piloten.

De Duitsers komen hem vermoedelijk op het spoor, wat Marius doet besluiten in december 1943 naar het Verenigd Koninkrijk uit te wijken. Zijn reis strandt echter in Perpignan aan de Spaanse grens, waar hij eind december wordt gearresteerd. Vanuit het doorgangskamp in Compiègne wordt hij op 22 januari 1944 naar Buchenwald gedeporteerd. Overleden aan ontbering op 17 februari 1945 in Gusen. Marius is 23 jaar geworden.
bron: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/marius-ouborg-den-haag-1921

Bernard Schoonbeek 1908 - 1945

Bernard wordt geboren op 6 oktober 1908 in het Duitse Recklinghausen, als zoon van een reizende koopman die dan in Duitsland verblijft. Hij brengt zijn jeugd door in Zuid-Limburg en wordt begin jaren dertig aangenomen op de technische afdeling van Philips in Eindhoven.

Nadat hij zich daar heeft gevestigd, trouwt hij in 1932 met Jo van Gils uit Breda. Vier jaar later wordt hun zoon Afko geboren. Bernard is overtuigd communist en zet zich actief in voor de vakbond en de partij. Samen met zijn vrouw bezoekt hij veelvuldig de partijbijeenkomsten. Zijn politieke activiteiten worden hem niet in dank afgenomen en als in de economische depressie ook bij Philips toeslaat, wordt Bernard als een van de eerste werknemers ontslagen.

Volgens een vooroorlogse lijst van de geheime dienst was hij in 1939 voorman van de communisten in Eindhoven. Zo'n 50 linkse personen staan op die lijst.

Als in het najaar van 1939 ook voor Nederland de oorlogsdreiging sterk toeneemt, wordt Bernard onder de wapenen geroepen als hospitaalsoldaat. Hij maakt de Duitse inval in mei 1940 in Wassenaar mee en komt ongeschonden uit de strijd. Communisten behoren tijdens de Duitse bezetting tot de vroegste verzetsplegers in Nederland; ook Bernard zet zich met zijn broer vanaf het begin in tegen de fascistische overheersing. Zo verspreiden ze illegale dagbladen en zetten ze vluchtroutes naar de Belgische grens op. Nadat Hitler in juni 1941 de Sovjet-Unie binnenvalt, gaan de Duitsers over tot massa-arrestaties van alle communisten en socialisten in de bezette gebieden. Ook Bernard wordt in deze periode dan gearresteerd en vastgezet in de gevangenis in Scheveningen, het beruchte ‘Oranjehotel’. Van hieruit wordt hij achtereenvolgens binnengebracht in kamp Schoorl en kamp Amersfoort. Ondertussen probeert hij zo goed mogelijk contact te houden met zijn gezin in Eindhoven, maar als gevolg van het hardvochtige regime in Amersfoort is de briefuitwisseling onderhevig aan strenge censuur, zodat onderling niet veel van betekenis kan worden gezegd.
Dan beginnen de jarenlange ontberingen echter hun tol te eisen. Onder de bevrijde gevangenen breekt vlektyfus uit waar ook Bernard door wordt getroffen. Hij lijkt er aanvankelijk bovenop te komen, totdat een verkoudheid zijn kwetsbaar geworden gezondheid fataal ondermijnt. Hij bezwijkt op 14 juni 1945 in Lund bij Malmö, op 36-jarige leeftijd. Bernard vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld in Oslo.
Vooraf op 14 mei 1945 schrijft Bernard Schoonbeek naar zijn vrouw en zoon: ‘Lieve Jo en Afko, tot mijn grote blijdschap kan ik jullie berichten dat ik gezond en monter in Zweden ben aangekomen. ... Moed houden hoor, alles komt nu vlug genoeg weer in orde, het grootste leed is nu geleden.’ Een tragischer brief is nauwelijks…
Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/
Bron: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/bernard-schoonbeek-recklinghausen-1908

Maan Wijzenbeek 1909 - 1944

Emanuel (Maan) wordt geboren op 17 mei 1909 in Den Haag als oudste van de drie kinderen van Andries Wijzenbeek en Eva Verveer. Hij woont met zijn vrouw Marietje en hun twee kinderen in Eindhoven, waar hij als vertegenwoordiger werkzaam is bij Philips. Ten tijde van de Duitse bezetting loopt hij vanwege zijn Nederlands-Israëlitische afkomst het acute risico te worden vervolgd, maar dat weerhoudt Emanuel er niet van om hulp te geven aan ondergedoken geloofsgenoten. Voor hen regelt hij onderduikadressen, valse papieren en bonkaarten.

Emanuel weet lange tijd zijn ondergrondse activiteiten geheim te houden, maar begin januari 1944 zijn de Duitsers hem toch op het spoor gekomen (door verraad) en arresteren hem in Eindhoven op 14 januari 1944. Voor verhoor wordt hij vastgezet in de gevangenis van Scheveningen, het ‘Oranjehotel’, waarna hij via kamp Westerbork wordt getransporteerd naar Auschwitz. Daar wordt hij op 15 mei 1944, vermoedelijk in de gaskamers, om het leven gebracht. Maan of Emanuel is 34 jaar geworden. Zijn vrouw is dan zwanger van hun derde kind. Hun zoon Andy wordt geboren op 24 mei 1944.  Moeder en de kinderen hebben de oorlog overleefd.
In Acht is een straat naar hem genoemd: Maan Wijzenbeeklaan.
Bron foto: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/526455/about-emanuel-wijzenbeek
tekst:
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/emanuel-wijzenbeek-den-haag-1909
https://www.bd.nl/eindhoven/trots-op-het-straatnaambordje-maar-ik-had-liever-mijn-vader-gehad~a3e13b159/

Wij gedenken onze doden In stille eerbied

Overzicht van namen die na 17 september 1944 zijn omgekomen.
De Vrije Philips Koerier, 10 october 1944.

Johannes Th. Aarts, Kleinlampen 
Petrus C. Braat, Diamantboorderij 
Mej. Anna C. H. Brinkman, Radiobuizenfabriek 
Mej. Petronella A. v. d. Broek, Koolweerstanden 
Antonius L. Emans, E.T.F. 
Mevr. Catharina v. Esch-Schellekens, Glasfabriek 
Johannes v. Geffen, Preparaten Lab.
Marie A. Gemmeke, Philips' Keuken 
Mej. Alie Glasz, Landengroepen 
Mej. Elisabeth Kamminga, Radiobuizenfabriek 
Adriaan B. van Ketel, Arbeid 
Theodorus J. Kosman, Lampenmagazijn 
Gerardus Kramer, Technische Bedr.

Mej. Gerda Kramer, Drukkerij 
Mej. Catharina W. C. v. d. Laar, Condensatoren 
Johannes J. Th. v. d. Linden, Röntgenfabriek 
Mej. Adriana v. d. Meeren, Koolweerstanden
Johannes J. Retera, Machinefabriek 
Petrus W. van Riel, Philitefabriek (P.A.N. lid, zie hierboven}
Johannes C. Th. de Rooy, Glasfabriek 
Josephus Th. C. de Rooy, Radiobuizenfabriek 
Mej. Christiana Rijnsdorp, Medische Afdeeling 
Johannes Th. A. M. Schenkels, Metaalwarenfabriek 
Marinus v. Schipstal, Bewaking 
Johannes v. d. Wiel, Radiobuizenfabriek

Wij gedenken onze doden

Aanvulling van namen die omgekomen zijn na 17 september 1944
De Vrije Philips Koerier, 24 october 1944.

Johan N. Baak

Madibu

Johannes Cosijns

Buizenfabriek

Marinus J.C.Jansen

Nat Lab.

Johannes den Ouden

Papierfabriek

Glasz, Alida (30 jr.) 28-09-1913 te Haskerland, Overleden 19-09-1944 te Eindhoven. 
Zij woonde in een  pension van Philips, Lijsterlaan 16 te Eindhoven. Ze was ongehuwd en  kantoorbediende bij het assurantiekantoor van Philips Nederland.  Alida of Alie is gedood tijdens een Duits / geallieerd bombardement 19-09-1944. Haar lichaam was volledig verbrand. Zij werd begraven op de algemene gemeentelijke begraafplaats De Oude Toren te Eindhoven-Woensel op 23 september 1944 om 16.00 uur vanuit het Diaconessenziekenhuis. Haar graf is inmiddels geruimd, omdat de grafrechten waren betaald tot 23 september 1974. Overlijdensakte 942/1944 gemeente Eindhoven.

bron: http://www.eenlaatstesaluut.nl/

Nauta, Libbe (22 jr.) geboren 08-08-1922 te Kollum -overleden 30-04-1945 te Berlijn.
Ongehuwd. Zoon van Ale Nauta en diens tweede echtgenote Froukje van der Horn. Fabrieksarbeider Philips Nederland nv te Eindhoven. Tijdens de eindgevechten om Berlijn werd de zieke Nauta in een kelderverdieping van een ziekenhuis gelegd. Het gebouw werd getroffen door een voltreffer, waarbij Nauta door vallend puin werd gedood. Begraven op het oorlogskerkhof te Berlin/Neukirchen, Lilienstrasse 14, Nr. 139.

Kamminga, Elisabeth (20 jr.) 15-02-1924 te Westergeest - 22-09-1944 te Helmond
Ongehuwd. Arbeidster op de radiobuizenfabriek Philips Nederland nv. te Eindhoven. Zij werd op de EHBO-post aan de Heistraat op 17 september 1944 aan het hoofd getroffen door een granaatscherf. EHBO’ers legden een snelverband aan en brachten haar vervolgens over naar het Antoniusgasthuis. Bij aankomst bleek Elisabeth reeds te zijn overleden.