V.A.M (Victor) Beermann

Verzorgde het postbureau voor Eindhoven 1944

V.A.M (Victor) Beermann

Victor Beermann (1915 -2000) schrijft in de oorlogsperiode zijn naam zonder tweede "n", waarschijnlijk omdat erg Duits aandoet. In de jaren 50 gebruikt hij zijn gewone naam.


Document 3 pagina's aanwezig bij NIOD, blz 1. Volledige tekst hiernaast en hieronder.

Start illegale activiteiten

Ik ben 26-9-1943 ondergedoken te Nijmegen, waar ik woonde  en aan illegaal werk deelnam sinds 1942. Mijn illegale werkzaamheden aldaar worden in Nijmegen beschreven. Ik moest duiken wegens de moordaanslag door Theo Dobbe c.s. ['met de zijnen'] op de Gestapo-agent [Ederveen was zijn S.D. schuilnaam] van der Burgh op 24-9-1943 in de winkel van A.Poelen, Daalseweg 337. 
Ik deed dit verzetswerk uit patriottistische gevoelens en werd er voor rijp gemaakt door mijn arbeid in de Nederlandse Unie.

Na mijn onderduiken bleef ik een tijd lang werkeloos. Na enig zwerven en los illegaal werk kwam ik via Mr. H. Holla te Vught in contact met L.O./N. B. O. en kreeg ik opdracht mij in Eindhoven te gaan vestigen als bureauchef L.O./N.B.O. Daarvoor vertoefde ik enige tijd in Boxtel, waar ik reeds in het L.O.-werk werd opgenomen. Ik leerde daar Mr. Karel v. Hooff, Jac.Raaymakers e.a. kennen, niet te vergeten Piet Haanebrink. Dat korte verblijf in Boxtel was in zoverre nog van belang, dat ik daar contact legde met Louis van Uden, student in de rechten te Amsterdam en door hem met Engels (illegaal "Fransen"), die later bij de L.O./N. B.O. zijn ingeschakeld. Dat was het laatste werk van juni '44.

foto Victor Beermann  (in pak) De Volkskrant 9-10-1954 

Eindhoven

Begin juli '44 arriveerde ik in Eindhoven. Daar kreeg ik voornamelijk contact met Gerard Freeman. Na een kort verblijf bij M. Kwaspen, Boschdijk 102, kwam ik in pension samen met Piet Haanebrink, student te Tilburg, bij de dames Wackerhausen, Treurenburgstraat 7.
Onze opdracht was het bureau L.O./N.B.O. te organiseren. Daar H. Holla juist in de top L.O.was gekomen, moest er een nieuwe provinciale leider komen. Dat werd Mr. Karel v. Hooff, Luybenstraat, Den Bosch, belastinginspecteur in Boxtel toenmaals. Piet zou het buitenwerk doen, ik (= Frits of N.B.O.XIII) het bureauwerk.
Mijn bureau (dat geheim werd gehouden, ook voor de andere N.B.O.-contacten) was gevestigd in een leeg bovenhuis boven het meubelmagazijn van Antoon de Lepper, vlak over de spoorwegovergang bij het hoofdstation (straatnaam ben ik vergeten), terwijl er een vergaderlokaal werd gehuurd bij de kruidenier A. H. A. de Rooij, Dommelstraat 15. 

Piet Haanebrink werkte hard en goed, doch stierf na een kortstondig ziekte helaas in het R.K. Ziekenhuis van de Vestdijk op ca. 13 aug. 1944 en werd te Rotterdam begraven.
De provinciale vergaderingen van N.B.O. woonde ik veiligheidshalve niet bij, Piet Haanebrink wel. Karel v .Hooff leidde deze vergaderingen. De districtsleiders waren aanwezig (dus ook Gerard Freeman voor Eindhoven), benevens Jac. Raaymakers uit Vught, die "van alles deed".

Verdeelschema van postbureau Eindhoven, op geheim adres van het kledingmagazijn van H. Wielinga

Postbureau 

Wij waren dus het verzamelpunt voor het hele Zuiden voor de top, gaven door naar beide richtingen voor ons eigen gewest en voor Limburg, Brabant-West en Zeeland. Ook de intergewestelijke uitwisseling (bijv. Zeeland →Limburg) liep via ons. Daarnaast ook de eigen uitwisseling dus:

Het postbureau voor Eindhoven (stad en omgeving) was het kledingmagazijn van H. Wielinga, vlakbij de Markt. Bureauchef mr. M.Custers met schuilnaam ; "Roel." Roel kan de zoon zijn van Dr. J. F. H. Custers.
De veiligheid was voldoende, Toen Ineke Zwartendijk, bijv. gepakt werd in Utrecht, kwam ze rechtstreeks van mij. Toch kon ze niets verraden, daar ze alleen maar wist, dat ik "Frits" heette.

Ik geloof, dat ik hiermee wel het voornaamste heb verteld. Nog enkele dingen wat het geld betreft. Voor aug. 1944 kreeg ik van Voorhoeve voor N.B.O. aan steungelden mede: ruim f 90.000.-. Hoeveel bonkaarten ons Gewest elke periode nodig had, weet ik niet precies meer. Het liep flink in de duizenden, zeker wel 7 à 8.000 ("kraak" kaarten en op valse bonnetjes). De kaarten, die over waren, gingen vnl. naar de "vreetclub" te Amsterdam, waar Loeki v.d.Heijden contact mee had; die bracht ze ook daarheen.
In eind juni werd vanuit het belastingkantoor te Boxtel de Bladelse kraak gedistribueerd (28.000 kaarten). Ze werden in de cel opgeslagen en met de auto van de marechaussee links en rechts verspreid.

Ons bureau te Eindhoven distribueerde ook veel textielpunten, fietsbandenbonnen, petroleum- en brandstofeenheden enz.
Omstreeks 20 aug. ‘44 moest ik uit Eindhoven verdwijnen wegens de affaire Christofoor". De S.D. wist, dat ik toen in Brabant zat. Ik verdween naar Midden-Limburg en werd 23-9-1944 bevrijd.

Dat was het voornaamste. Als U nog meer precies wilt weten, schrijft u maar.
Met beste wenschen voor uw nuttig werk,
w.g. V. Beerman.
Victor Beermann,
Berg en Dalseweg 106
Nijmegen
Den Haag, 1-11-'46

De Volkskrant  9-10-1954  

Vluchtelingenwerk

Victor Beermann is na de oorlog actief in het Vluchtelingenwerk 

NEW YORK, 28 sept. 1977 - Minister Van der Stoel heeft in New York twee Nederlandse functionarissen van de Verenigde Naties, Victor Beerman en Jan van Wijk, de versierselen uitgereikt die behoren bij hun benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau.(...)  Beermann, eveneens een oudverzetsstrijder, is vertegenwoordiger van de hoge commissaris voor de vluchtelingen in Oostenrijk, Italië, Griekenland en Turkije geweest Hij is mede onderscheiden op grond van zijn verdiensten voor het bijeenbrengen van gelden voor vluchtelingenhulp. 
NRC 28-9-1977
Vele artikelen over te vinden in www.delper.nl


(geb. 18-11-1915 te Nijmegen, adres Berg en Dalseweg 106, beroep leraar M.O.)

Vic Beermann (dr. Victor Antonius Maria Beermann 1915 - 2000) heeft gestudeerd in Nijmegen en werd later docent aan de RHBS (Rijks Hogere Burger School) in Zaltbommel ca 1940-1942 (docent geschiedenis en politieke wetenschappen). In de oorlog was hij een belangrijke verzetsman die ook meewerkte aan het illegale tijdschrift CHRISTOFOOR. Na de oorlog werd hij secretaris van de Nederlandse Coördinator commissie voor culturelere Betrekkingen met Duitsland en vertegenwoordiger van de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN in Oostenrijk in november 1951 en vertegenwoordiger in Griekenland.

Vanuit de kringen van de Nederlandse Unie was begin 1943 in Utrecht een eigen illegaal blad ontstaan: Je Maintiendrai. De verspreiders hiervan in Nijmegen waren de lokale Unie voorman mr C.J. ten Hagen en Vic Beermann. Beiden waren ook nauw betrokken bij het verzetsblad Christofoor. De doelgroep van dit laatste tijdschrift waren vooruitstrevende katholieke jongeren. In de productie en verspreiding van dit blad nam Nijmegen een centrale plaats in. Het blad was een initiatief van Louis Jansen, volontair bij de gemeente IJsselstein. Al vroeg was deze in contact gekomen met de Nijmeegse studentenverzetsleider, baron Van Hövell van Wezeveld en Westerflier, en vervolgens met andere Nijmeegse verzetsmensen.

Bronnen:
https://www.geni.com/people/Victor-Antonius-Maria-Beermann/6000000099413111931