Arie Voorwinde (1898 - 1951)

Arie Voorwinde

In het zuiden werden de Nationaal Steun Fonds werkzaamheden aanvankelijk door van den Bosch gedaan. Als gevolg van zijn betrokkenheid bij een spionageaffaire dat leidt tot het eerste bombardement op de Philipsfabrieken, moet hij eind september-begin oktober 1942 onderduiken. Eerst in Den Helder en vervolgens, het is dan kerst 1942, in Groningen. Na zijn vertrek neemt Arie Voorwinde, die evenals Van den Bosch werkzaam is bij Philips, zijn werkzaamheden over. Voorwinde is in eerste instantie rayonhoofd voor het NSF in het zuiden. Na zijn arrestatie door de Sicherheitspolizei eind augustus 1943 neemt Dre Gelderblom zijn functie over die daarbij al spoedig steun krijgt van zijn college Dr.Ir. N.J.A. Voorhoeve. Als de SD Arie Voorwinde vrijlaat kan hij niet meer terugkeren als rayonhoofd. Wel gaat hij deel uitmaken van net Nationaal Comité van het Verzet, waarin ook Lambertus Neher zitting heeft. Op die manier blijft hij op de hoogte van de ontwikkelingen van het NSF. Later in de oorlog is hij ook betrokken bij de pilotenhulp. Ook maakt hij deel uit van een selecte groep die in maart 1945 een geheim overleg hebben met koningin Wilhelmina in Eindhoven.

Hilda Verwey-Jonker vertelt het volgende over Arie Voorwinde: "Als die in moeilijkheden kwamen en moesten onderduiken regelden we alles voor hen: onderduikadressen, vervalste identiteitsbewijzen, bonkaarten en geld. Dat laatste werd ons door het hoofd van Sociale Zaken van Philips, Arie Voorwinde, verstrekt. Als ik bij hem kwam vroeg hij alleen maar: 'hoeveel heeft U nodig?”. En dat waren geen kleine bedragen hoor! Dan trok Arie een lade open en gaf me een pakje bankjes van duizend gulden. Dat Philips veel aan de oorlogsindustrie heeft verdiend, staat vast. Maar aan de andere kant gaven ze heel veel geld uit aan de illegaliteit."

Leider Zuiden Nationaal Comité van verzet, hij is in het voorjaar 1945 een contact officier illegaliteit, in dienst van het Militair gezag. Opdracht is het bezette noorden te ondersteunen. De illegaliteit te ondersteunen, door haar de nodige voorlichting te geven en behulpzaam te zijn bij de samenbundeling.

In 1946 kandidaat voor de Provinciale staten voor de PvdA (Partij van de Arbeid).
Na de oorlog is hij werkzaam bij Philips sociale zaken en is hij de eerste naoorlogse voorzitter van PSV van 1945-1951. Hij overlijdt op 24 juni 1951 op 53-jarige leeftijd.
Op zijn begrafenis spreken burgemeester Kolfschoten van Eindhoven, ir. F. J. Philips, Ir. L Th. Fetter, directeur-generaal van de Arbeid en voert oud-minister L. Neher en directeur-generaal van de P.T.T. het woord namens de vrienden van de heer Voorwinde in het verzet. Foto: Philips koerier 30 juni 1951.

Arie Voorwinde Sperwerlaan 9
A. Voorwinde Fazantlaan 4 Eindhoven
A. Voorwinde Goorstraat 9