Stempels voor het verzet 

Met de juiste valse stempel in de oorlogsjaren was alles mogelijk.

Piet Steenken

Stephanus van der Leegte heeft valse stempels nodig, in eerste instantie voor zijn broer. Hij benadert Piet Steenken en vraagt hem de betreffende stempel te vervaardigen, aan de hand van een meegebrachte afdruk. Piet (Peter Daniël) Steenken was direct akkoord hoewel zijn vrouw het maar niets vond. Piet Steenken rolt hierdoor steeds verder het verzet in en maakt vele belangrijke Duitse stempels na.

Na de bevrijding was het vervaardigen van valse stempels niet meer nodig. Piet gaat kort na 18 september 1944 actief worden als line-crosser.Hij is dan in dienst van Bureau Inlichtingen van lt. Kolonel J. M. Somer. 6 maart 1945.

De stempels van Piet Steenken

Stempelhuis gaat in de crisis jaren 1933 /1934 failliet en Piet Steenken verhuist naar Aalsterweg 35 en herstart zijn bedrijf. In 1943 staat dit adres in telefoongids als "Stempelfabr. Het Stempelhuis D. Steenken".
Op verzoek van Stephanus van der Leegte gaat hij valse stempels produceren. Een stempel was in de oorlogsjaren het "watermerk" van echtheid. Met de juiste valse stempel en nagedrukte documenten kwam men ver.

Piet (Peter Daniel) Steenken is tijdens en  na de oorlog actief voor Bureau Inlichtingen van lt. Kolonel J. M. Somer. 6 maart 1945 
Indentitycard E 14/064211

P.D. Steenken 

Piet (Peter Daniël) Steenken, geboren te Haarlem op 8 januari 1893 en overleden te Eindhoven op 12 oktober 1948, was getrouwd met To (Antonetta Cornelia) Spoorenberg, geboren te Woensel op 1 augustus 1894 en overleden te Eindhoven op 12 maart 1960.

Zijn echtgenote To was voor haar huwelijk naaister. Piet was handelsagent en werd later graveur. In 1931 verhuisde het echtpaar naar Eindhoven, waar hij eigenaar was van Het Stempelhuis, aanvankelijk op het Stratumseind en later aan de Aalsterweg. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet, waarvoor hij onder meer valse stempels maakte. In 1944 werd hij door de bezetter gevangengenomen, maar kan ontsnappen, waarna hij tot de bevrijding van Brabant onderdook. Na de bevrijding van het zuiden was hij actief als line-crosser, waarbij hij zich bij nacht en ontij over (en door) de grote rivieren waagde. Ook zette hij zich in voor de voedselvoorziening van het hongerende Westen. Zijn vroege dood is ongetwijfeld mede een gevolg geweest van zijn verzetsactiviteiten.

Peter D. Steenken † 12-10-1948

Peter D. Steenken †

Vooral in kringen van oud-illegalen zal met ontsteltenis het bericht vernomen zijn van het overlijden van de heer Peter Daniël Steenken, de eigenaar van Het Stempelhuis op de Aalsterweg. Een langdurig ziekbed heeft aan dit leven van opoffering een einde gemaakt en dat dit op eerst 58-jarige leeftijd geschiedde is ongetwijfeld toe te schrijven aan de zich zelf niet ontziende ijver van deze verzetsman, die, toen hij al niet meer tot de jongsten behoorde, zich als line-crosser bij nacht en ontij over (en door!) de grote rivieren waagde toen het Zuiden reeds bevrijd was. Aan dit wagen van zijn leven was een reeks zeker even moedige daden ten dienste van den lande vooraf gegaan toen wij nog bezet waren.
Bijzondere verdiensten heeft de heer Steenken zich verworven voor de voorziening van het hongerende Westen met levensmiddelen zodra daartoe de gelegenheid bestond. Na de bevrijding heeft men deze altruïstische werker geëerd door de aanbieding van een boekenkast waarop een plaat het ingrifsel van veler dankbaarheid draagt.

Vrijdagmiddag zullen ongetwijfeld velen hem op zijn laatste tocht naar de algemene begraafplaats vergezellen.

P. Steenken 15 october 1948 ten grave gedragen.

P. STEENKEN TEN GRAVE GEDRAGEN

Onder grote belangstelling is gister middag de illegale strijder P. Steenken op de Algemene Begraafplaats ter aarde besteld. Sprekers uit de illegaliteit hielden treffende grafredes en de baar was onder een schat van bloemen bedolven.

Rouwkaart Peter Daniël Steenken

Rouwkaart Peter Daniël Steenken

namenlijst

Namenlijst verzetstrijders

Een document met namen van omgekomen verzetsstrijders staat ook Peter Daniel Steenken. Deze namen zijn later de basis voor de-namenlijst bij www.stichting18september.nl
P.D. Steenken is in 1948 overleden, maar waarschijnlijk al ziek /gewond sedert de bevrijding van Nederland in mei 1945. Daarom waarschijnlijk niet op de-namenlijst van stichting18september.

Deze lijst en andere lijsten met Joodse namen zijn gedeeld met stichting18september.

Bovenin staat: Zimmerman 20-9-1989 <EMBARGO> vervallen p. 28

Bronnen

Documentatie NIOD over L.O.L.K.P. Brabant
ID bewijs, informatie en krantenknipsel over P.D. Steenken: archief Jan Spoorenberg
Diverse kranten artikelen Eindhovensch Dagblad via www.delpher.nl

Wie heeft meer informatie over P.D. Steenken of zijn werkzaamheden voor Bureau Inlichtingen.