Document over L.O. Woensel © Niod 

L.O. Woensel


De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (L.O.) was tussen medio 1942 en mei 1945 een Nederlandse verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. In Eindhoven waren verschillende L.O.'s actief. Doordat het L.O. Strijp archief bewaard is gebleven is relatief veel van hun werkwijze bekend. 
Ook in Woensel is een omvangrijk netwerk opgezet en zijn honderden mensen door hun geholpen. Bij het NIOD vonden we een verslag van hun werkwijze en de namen van de hoofdpersonen. Aantal namen waren al bekend, echter niet hun werkzaamheden in de oorlog.

Gerrit J. van Ellenberg

G. J. van Ellenberg, Adriaan Dorsmanstraat 143 Woensel, getrouwd met Aaltje Eding.
Eind 1941, begin 1942 werd hem via een zwager verzocht een Joods paartjes op te nemen voor 3 weken. Zag toen dat hier een christenplicht te vervullen was. Augustus/ september '43 contact met L.O. Eindhoven. Hij had toen reeds vele onderduikers geholpen en zelf voor geld gezorgd, dat hij leende bij kennissen. Later in L.O.-verband vlotte de financiering beter. Indien er een tekort aan kaarten was werd dit aangevuld door Trouw.
Had op de dag van de bevrijding 110 onderduikers in zorg, w.o. vele Joden.

Transporteerde eens een Jood van Eindhoven naar Utrecht. Bij aankomst op adres in Utrecht bleef de Jood dood, vermoedelijk van emotie, omdat hij na 2½ jaar onderduiker weer mensen gezien had op het station. Kon niet worden begraven. Werd 's avonds neergelaten in een stadsgracht waar 's morgens het drijvend lijk door de politie werd gevonden, geïdentificeerd en begraven. Zo kreeg de man nog een normale begrafenis.
G. J. van Ellenberg werkte samen met Jos Buskens. 

Jos Buskens

J.H.A. Buskens, Woenselsemarkt 9, Eindhoven.
Rayonleider L.O. Woensel. Zijn vader was brood- en banketbakker.
Eerste illegale werk: 1942 gecollecteerd voor ambtenaren die moesten duiken. Deelname aan verzet op principieel godsdienstige gronden. Vermoedelijk rond mei-staking 1943 via Max Laurey in contact gekomen met Piet Goede en Jan Custers.
Custers vertelt in zijn verslag; "Tezamen met Piet Goede, Max Laurey, Leo Verdijk, Kees van Leeuwen, Jac Hermans, Mej. Jansen en Jos Buskens werd de L.O. organisatie gestart en opgebouwd. Er bestond in Eindhoven toen nog geen organisatie, voor zover mij bekend."  "Vanaf augustus 1943 werd begonnen met PB-vervalsing en terughalen van "geblokkeerde stamkaarten" (op de zg. rose briefjes) en huisvesten van onderduikers."
Jos Buskens heeft wel tijdens de oorlog moeten onderduiken, omdat hij niet in Zeeland wilde werken. Hij zet vanuit het huis (Hemelrijken 2??) van "zijn meisje" zijn L.O. werk voort, lezen we in het Custersverslag.

Heeft tussen de 200 en 300 onderduikers verzorgd. Contact met andersdenkende medewerkers was zeer goed.

Foto 11 october 1944 met vooraan  E.Th.J. Cornelese
From left to right: Mr. E.Th.J. Cornelese, Cpl. Johnny Davies, RTG, Thea Cornelese, Alf. “Titch” Mead, Willy Cornelese, Jimmy Smith, Mrs. J.P. Cornelese, Freddy Glasspool.
bron foto: https://trevorgreenwood.co.uk/tg/photos/eindhoven-11-10-44/

E. Th. J. Cornelese

Cornelese, E.T.J., 2e Lieven de Keylaan 22,  Eindhoven. Medewerker van Jos Buskens en Wijkleider Landelijke duikorganisatie.

Nam deel aan het verzet op grond van zijn principiële R.K. levensbeschouwing. Stond daarbij afwijzend t.o.v. Duitsland door de ervaringen welke hij op verschillende zakenreizen in dat land had opgedaan. Hij was werkzaam bij Philips, afdeling E.T.F. productie bureau.
Eerste illegale werk: incidentele papier voorziening rond einde '41 voor het toentertijd gestencilde Vrij Nederland.
Later op het bureau, toegevoegd aan arbeidsbureau, lijsten vervalst van mensen die voor uitzending naar Duitsland in aanmerking kwamen.
In augustus 1943 via Piet Goede in contact gebracht met Jos Buskens.
In 't algemeen was samenwerking tussen andersdenkenden goed. Er zijn moeilijkheden geweest, doch deze hebben geen remmende invloed gehad.
Hij was ook actief in het Eindhovense netwerk om bemanning- en piloten terug te smokkelen naar Engeland.