Ben Vlemminx

Bernardus Martinus Petrus Arnoldus Vlemminx
31-8-1924 Oirschot - 1-10-1944 Boxtel
Ben is 20 jaar geworden.
Ben is tijdens de Duitse bezetting is actief als illegale werker. In september of eerder in 1944 heeft Ben zich aangesloten bij de P.A.N.

Op weg naar Eindhoven
Om zich bij hen te voegen, moet hij vanuit Oirschot door de vijandelijke linies om het inmiddels bevrijde Eindhoven te kunnen bereiken. Pieter van Boven uit Rotterdam, onderduiker in Eindhoven, gaat met hem mee. Het is nooit helemaal duidelijk geworden waarom ze naar Eindhoven willen; mogelijk voeren ze een opdracht uit voor het verzet, of willen ze zich aansluiten bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

Het tweetal verlaat Oirschot op 1 oktober 1944 en komen tegen de avond aan in Boxtel, in de buurtschap Langenberg aan de Schijndelsedijk. Daar worden ze aangehouden door een Duitse patrouille. Als uit hun identiteitspapieren blijkt dat zij niet uit Boxtel komen, vermoeden de Duitsers wat zij van plan zijn en arresteren hen ter plekke.

De Feldgendarmerie brengt hen over naar de herberg van de familie Van Maaren aan de Schijndelsedijk, waar overste Jungwirth van de 59e Infanteriedivisie hen standrechtelijk ter dood veroordeeld. Nog diezelfde avond wordt het doodvonnis voltrokken; nabij de boerderij van de familie Van Kempen op Langenberg 1 worden Pieter en Ben in het duister door de Feldgendarmerie gefusilleerd. 

Moord op Ben en Pieter 

Benard met de roepnaam Ben, woonde in Oirschot. Zoon (vierde van twaalf kinderen) van Johannes Franciscus Vlemminx (machinesteller, 19 juni 1889 Oirschot - 1 augustus 1970 Oirschot) en Digna Maria Mutsaers (27 juni 1883 Tilburg - 16 augustus 1974 Eindhoven).

Hij is ongehuwd en student St. Jozefkweekschool in Eindhoven. Rooms-Katholiek. Lid verzet behorend tot de LO-Oirschot en de Partizanen Actie Nederland (PAN). Volgens Gied Segers, schrijver van een boek over de bezettingsjaren in Boxtel, stond Vlemminx in Oirschot bekend als 'een wat roekeloze jongeman'. Het verzet zou hem herhaaldelijk tot voorzichtigheid hebben gemaand.

Vermoedelijk op zondag 1 oktober 1944 vertrok hij samen met de Rotterdammer Pieter van Boven (1*) uit Oirschot om door de Duitse linies naar Eindhoven te gaan. Voor zover bekend moest Vlemminx, aldus Segers, in opdracht van de Oirschotse P.A.N commandant de heer Kluvers, een bericht naar de al op 18 september 1944 bevrijde stad brengen. Tegen de avond pakte een Duitse patrouille de beide 'line-crossers' in de buurtschap Langenberg onder Boxtel op. Omdat de mannen niet uit Boxtel kwamen, was het de Duitsers wel duidelijk dat zij op weg waren naar geallieerd gebied.
De Feldgendarmerie bracht hen naar de herberg van de familie Van Maaren aan de Schijndelsedijk, waar overste Jungwirth van de 59e Infanteriedivisie hun standrechtelijk de doodstraf oplegde. Waarschijnlijk heeft hij hen als spionnen beschouwd. Er is geopperd dat Van Boven een situatietekening van het Rotterdamse havengebied bij zich had, terwijl het duo volgens een andere lezing Duitse stellingen bij het afwateringskanaal in kaart zou hebben gebracht.
Vast staat alleen dat Vlemminx nog een armband van de inmiddels ontbonden P.A.N (2*) bij zich had. Om half negen 's avonds werden de beide mannen met een schot in het hoofd door de Feldgendarmerie in de buurt van de woning van landbouwer J. van Kempen aan de Langenberg 1 gedood. De laatstgenoemde had twee schoten gehoord en was naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Twee Duitsers met een wapen in de hand hadden hem bevolen weer naar binnen te gaan. Het lichaam van Van Boven werd de volgende dag - maandag 2 oktober 1944 - met een laag zand bedekt nabij Van Kempens woning aangetroffen. Het stoffelijk overschot van Vlemminx werd pas op 5 april 1945, niet ver van de plek waar eerder Pieter van Boven was gevonden, in een sloot door landbouwer A. van Hal ontdekt.

Hij is begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Petrus te Oirschot, rij C23, grafnummer 13. De naam van Vlemminx staat op een van de gedenkramen in de kapel van de Heilige Eik in Oirschot.
(1*) Pieter Cornelis Johannes van Boven (10 augustus 1919 Rotterdam) Pieter had een gedeeltelijk vals persoonsbewijs bij zich. Hij werkte bij Philips als illegaal werker en had een tijdelijk adres in Eindhoven, maar nooit ingeschreven in het bevolkingsregister van Eindhoven.
(2*) De Partizanen Actie Nederland was op 24 september 1944 ontbonden. Leden van de P.A.N konden zich bij de stoottroepen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten melden.

Gemeente Oirschot 1 juni 1946 betreffende de dood van Bernardus Martinus Petrus Arnoldus Vlemminx en Pieter Cornelis van Boven

Politierapport 19 juli 1945 A. van Almkerk

Politierapport 19 juli 1945  A. van Almkerk   

Politierapport 19 juli 1945 A. van Almkerk

Politierapport 19 juli 1945 A. van Almkerk

Bidprentjes  Bernardus Martinus Petrus Arnoldus Vlemminx